ภาพเกี่ยวกับข่าว

เวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ SMART CAMP 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


เวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ SMART CAMP: SMART Network SMART Community ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก